CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.

เช็คด่วน! ทุกปัญหาชั้นตา

ทำตาสองชั้น ครั้งเดียวจบ เส้นสวยคมชัด แก้ทุกปัญหาชั้นตา ที่ Someko โดยทีมศัลยแพทย์พลาสติก จักษุแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าของ someko พร้อมกับเทคนิคการฟิกชั้นตา แบบ diamond fix

 

ปัญหาชั้นตาที่พบบ่อย

และได้รับการแก้ไขแล้ว ที่ someko

ด้วยการทำตาสองชั้น เทคนิค Diamond Fix

 

คุณยุ้ย

ปัญหา : ตาลึกและโหล ชั้นตามีหลายเส้น ทำให้ดูโทรม และมีอายุ

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + เติมไขมันเปลือกตา (ดูดไขมันจากบริเวณอื่น สกัดให้เหลือเฉพาะเซลล์ไขมัน และฉีดเติมเข้าไปที่บริเวณเปลือกตา) เพื่อแก้ปัญหาตาลึก และโหล

แพทย์ : แพทย์มิว Someko (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า)

 

คุณยุ้ย (หลังทำ ขณะหลับตา แผลสวยเนียน ไม่มีคีลอยด์ เปลือกตาตึงขึ้น หน้าดูเด็กลง)

ปัญหา : ตาลึกและโหล ชั้นตามีหลายเส้น ทำให้ดูโทรม และมีอายุ

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + เติมไขมันเปลือกตา (ดูดไขมันจากบริเวณอื่น สกัดให้เหลือเฉพาะเซลล์ไขมัน และฉีดเติมเข้าไปที่บริเวณเปลือกตา) เพื่อแก้ปัญหาตาลึก และโหล

แพทย์ : แพทย์มิว Someko (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า)

 

คุณมีน

ปัญหา : หนังตาตก ชั้นตาหลบใน รู้สึกว่าใบหน้าดูมีอายุ

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์มิว Someko (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า)

 

คุณหมิง

ปัญหา : ตาตี่ ไม่มีชั้นตา ทำให้หน้าดูหมวยมาก อยากได้ชั้นตาเล็กๆแบบเกาหลี

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์พอล Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

 

คุณข้าวโอ๊ต

ปัญหา : ชั้นตาหลบใน แต่งหน้าลำบาก

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์มน Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

 

คุณแน็ต

ปัญหา : ชั้นตาหลบใน และชั้นตาข้างซ้าย-ขวา ไม่เท่ากัน เปลือกตาตุ่ย แต่งหน้าลำบาก

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์มน Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

 

คุณโฟน

ปัญหา : ชั้นตาเล็ก เปลือกตาบวม ต้องติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นตลอดเวลา

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์พอล Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

 

คุณแพรว

ปัญหา : ชั้นตาหลบใน หนังตาตกมากโดยเฉพาะช่วงหางตา ทำให้หน้าดูเศร้า ไม่สดใส

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์มิว Someko (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า)

 

คุณมิ้น

ปัญหา : ชั้นตาเล็กมาก และหลบใน จนเหมือนคนไม่มีชั้นตา แต่งตายาก แต่งตายาก อยากมีตาสองชั้น และอยากให้ตาดูโตขึ้น 

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + เปิดหัวตาแผลใน

แพทย์ : แพทย์พอล Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

 

คุณตั๊ก

ปัญหา : ชั้นตาหลบใน หนังตาหนาและเยอะ ทำให้ตาดูตุ่ย แต่งหน้าลำบาก ทา eye shadow ตาก็ยิ่งดูบวม กรีดตาด้วย eye liner แล้วมองไม่เห็น ตาเลอะ

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์มิว Someko (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า)

 

คุณเอ็ม

ปัญหา : ชั้นตาไม่เท่ากัน หนังตาตก แต่งหน้ายากต้องติดตาสองชั้นทุกวัน จำทำให้ชั้นตากลายเป็น 3 ชั้น และเปลือกตาเรื่อมระคายเคืองจากกาวติดตาสองชั้น

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์หนึ่ง Someko (จักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านดวงตา)

 

คุณฟาง

ปัญหา : ชั้นตาเล็กและหลบใน หนังตาตุ่ย ตา 2 ข้าง ไม่เท่ากัน

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดหนังตาส่วนเกิน + ตัดไขมันเปลือกตา

แพทย์ : แพทย์หนึ่ง Someko (จักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านดวงตา)

 

คุณไอคิว

ปัญหา : ชั้นตาเล็ก และตาสองข้างไม่เท่ากัน ทำให้ใบหน้าดุ ไม่มีเสน่ห์

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + ปรับแต่งหนังตาส่วนเกิน

แพทย์ : แพทย์พอล Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

 

คุณลี่

ปัญหา : ไม่มีชั้นตา หนังตาตก ทำให้ใบหน้าดูเศร้าตลอดเวลา และทำให้ใบหน้าแข็ง แต่งหน้าได้ลำบาก อยากแต่งหน้าให้ได้ลุคเซกซี่ สายฝอ

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + ปรับแต่งหนังตาส่วนเกิน

แพทย์ : แพทย์มน Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

 

คุณออม

ปัญหา : ชั้นตาหลบใน หนังตาเยอะและหนา ตาดูง่วง เป็น beauty blogger แต่มีปัญหาแต่งตายาก ต้องติดสติกเกอร์ตาสองชั้นทุกวัน รู้สึกว่าหนังตาเลยหย่อนมากขึ้นเรื่อยๆ อยากได้ตาสองชั้นแบบชั้นหนาๆ สำหรับแต่งหน้าสาย ฝอ

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + ปรับแต่งหนังตาส่วนเกิน

แพทย์ : แพทย์หนึ่ง Someko (จักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านดวงตา)

 

คุณไทม์

ปัญหา : ชั้นตาหลบใน ตาเล็ก ทำให้ตาดูแข็ง หน้าดุ มีปัญหาเรื่องการแต่งหน้า อยากให้หน้าดูหวานขึ้น

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + ปรับแต่งหนังตาส่วนเกิน

แพทย์ : แพทย์หนึ่ง Someko (จักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านดวงตา)

 

คุณมุก

ปัญหา : ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันและหลบใน ต้องติดสติกเกอร์ตาสองชั้นทุกวัน ทำให้ชั้นตาเป็นแผล แพ้กาวติดตาสองชั้น

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + ปรับแต่งหนังตาส่วนเกิน

แพทย์ : แพทย์หนึ่ง Someko (จักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านดวงตา)

 

คุณเฟิส

ปัญหา : ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากัน ชั้นตามี 3 ชั้น เป็นเส้นๆแฉกๆ ชัดมาก ทำให้มีปัญหาในการแต่งหน้า

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + ปรับแต่งหนังตาส่วนเกิน

แพทย์ : แพทย์หนึ่ง Someko (จักษุแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านดวงตา)

 

คุณนิว

ปัญหา : หนังตาตุ่ย ชั้นตาหลบใน แต่งตาแล้วตาเลอะเพราะหนังตาที่มันไปทับกับรอย eye liner

การแก้ไข : ทำตาสองชั้น เทคนิค diamond fix แบบกรีดยาว + ตัดไขมันเปลือกตา + ปรับแต่งหนังตาส่วนเกิน

แพทย์ : แพทย์พอล Someko (ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง)

ลงทะเบียน รับโปรโมชั่นพิเศษ