CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.

6 ปัญหาพบบ่อย ที่คนมาแก้จมูก!

ปัญหาที่ หมอมิว someko เจอบ่อยที่สุด! และเทคนิคในการแก้จมูก

6 ปัญหา ของคนเลยทำจมูกแล้วต้องแก้

 

1. ปลายจมูกบางใส ปลายจมูกตึง ปลายจมูกแดง เสี่ยงจมูกทะลุ : ปัญหานี้มักพบได้บ่อยในคนที่เสริมจมูกด้วยการใช้ซิลิโคนสำเร็จรูป ซึ่งมีขนาดไม่พอดีกับโครงสร้างจมูกของแต่ละคน ทำให้หลังเสริมจมูกไปมักเกิดอาการตึงที่ปลายจมูก ซิลิโคนที่ไม่พอดีจะดันปลายจมูกทำให้เนื้อบริเวณปลายจมูกค่อยๆบางลง เกิดการอักเสบได้ หากปล่อยไว้นานก็จะเกิดปัญหาจมูกทะลุตามมา 

 

ก่อนแก้จมูก : เสริมจมูกด้วยซิลิโคนสำเร็จรูป จมูกอักเสบ ปลายแดง

 

เทคนิคการแก้จมูกของหมอมิว someko จากปัญหาปลายจมูกบาง ใส แดง เสี่ยงทะลุ คือ ต้องเหลาตกแต่งซิลิโคนจมูกให้มีความพอดีกับโครงสร้างจมูกเดิมมากที่สุด เพื่อให้ได้ทรงที่สวยและปลอดภัย ร่วมกับการใช้เทคนิคตกแต่งปลายจมูกที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาจมูกทะลุ พร้อมทั้งแต่งปลายจมูกให้หวานละมุน คือใช้เทคนนิคการใช้เนื้อเยื่อรองปลายจมูก ซึ่งอาจใช้เป็นเนื้อเยื่อของเราเอง (เทคนิคของคุณหมอมิว someko คือ การแต่งปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อก้นกบ) เนื้อเยื่อเทียมที่ใช้ทางการแพทย์และได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้อง หรือการใช้กระดูกอ่อนหลังหูรองปลายจมูก

 

หลังแก้จมูก : ทรงจมูกสโลป สวย หวาน ปลายพุ่งละมุน รับกับรูปหน้า

 

2. ซิลิโคนลอย : เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อย ที่ทำให้ต้องแก้จมูก ลักษณะคือ แท่งซิลิโคนจมูกไม่แนบสนิทกับโครงสร้างฐานจมูก สามารถโยกไปมาได้อย่างชัดเจน และเห็นขอบซิลิโคน สาเหตุเกิดจากตำแหน่งในการวางซิลิโคนจมูกที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาซิลิโคนจมูกลอยมักพบร่วมกับปัญหาจมูกเบี้ยวเอียง 
 

ก่อนแก้จมูก : ทำจมูกมา 10 ปี แก้จมูกมาแล้ว 2 ครั้ง ไม่ปังซักที! มีปัญหาจมูกเบี้ยว ซิลิโคนลอย ขยับได้บริเวณหัวตา

 

หลังแก้จมูก : ซิลิโคนจมูกล็อกแน่นกับฐานจมูกเดิม ทรงจมูกสโลป สวย ปลายยาวขึ้น

 

ซิลิโคนลอยโยกได้เป็นแบบไหน ดูในคลิปได้เลยค่ะ

 

ก่อนแก้จมูก : เสริมจมูกมา 6 ปี แก้มาแล้ว 4 ครั้ง ยังเจอปัญหาจมูกเบี้ยว ซิลิโคนลอย แถมปลายจมูกสั้นและตัด ทรงจมูกแข็ง

 

หลังแก้จมูก : ปลายจมูกเรียวยาวขึ้น มนสวย รับกับรูปหน้า

 

อีก 1 คลิป กับปัญหาซิลิโคนลอย โยกได้ ปัญหาคาใจคนเสริมจมูก แก้มา 6 ปี ไม่หาย จนมาจบที่คุณหมอมิว someko

 

เทคนิคการแก้จมูกของหมอมิว someko จากปัญหาซิลิโคนลอย คือ จะต้องเหลาซิลิโคนจมูกให้พอดีกับโครงสร้างจมูกเดิม และวางซิลิโคนจมูกในตำแหน่งที่ถูกต้อง คือวางใต้ชั้นเยื่อหุ้มกระดูก

 

เสริมจมูก แก้จมูก ที่ someko แพทย์เหลาซิลิโคนเองแบบเคสต่อเคส

 

3. ทรงจมูกที่เคยทำมามีปัญหา เช่น สันจมูกเป็นแท่ง ปลายจมูกสั้น ปลายจมูกเชิด รูจมูกผิดรูป เกิดจากความไม่ชำนาญในการเหลาตกแต่งซิลิโคนจมูก หรือเกิดจากการใช้ซิลิโคนจมูกแบบสำเร็จรูป ทำให้ทรงจมูกที่ได้หลังจากการเสริมจมูกไม่พอดีกับรูปหน้า สโลปของสันจมูกไม่รับกับใบหน้าส่วนอื่นๆ ทำให้ใบหน้าดูแข็ง และในบางครั้งการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนที่ไม่มีขา จะทำให้ทรงจมูกที่ออกมาแข็ง ปลายจมูกสั้น และเชิด 

 

ก่อนแก้จมูก : เสริมจมูกมา 8 ปี ปลายจมูกแหงน แกนเอียง 

 

หลังแก้จมูก : ทรงจมูกสโลป เพิ่มมิติให้ใบหน้า ปลายจมูกยาวขึ้น

 

 

มาอัพเดทกันกับน้องแจ๊บ หลังแก้จมูกกับคุณหมอมิว someko

 

เทคนิคการแก้จมูกของหมอมิว someko จากปัญหาทรงจมูกไม่สวย ปลายจมูกสั้น จมูกผิดรูป คือ ต้องเสริมจมูก แก้จมูกใหม่ด้วยการใช้ซิลิโคนที่เหลาตกแต่งแบบเคสต่อเคส เพื่อให้พอดีกับโครงสร้างจมูกและรูปหน้าของแต่ละคนมากที่สุด ซึ่งการจะเหลาซิลิโคนจมูกให้ได้ทรงสวยพอดีและปลอดภัย มีการไล่สโลปตั้งแต่หัวคิ้วไปจนถึงปลายจมูก เพื่อให้ใบหน้าดูหวานละมุน แพทย์ที่เหลาซิลิโคนได้สวยจะต้องมีประสบการณ์สูงและมีความชำนาญในการเหลาซิลิโคน โดยซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมจมูกควรเหลาเป็นทรงที่มีขา เพื่อแต่งทรงปลายจมูกให้ดูยาว สวย พร้อมกับมีหยดน้ำเล็กๆให้เข้ากับรูปหน้า ซึ่งอาจทำร่วมกับเทคนิคการตกแต่งปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อรองปลายเพื่อให้ทรงสวยมากยิ่งขึ้น

 

ก่อนแก้จมูก : ทรงจมูกเดิมแข็ง ปลายจมูกเดิมสั้น กลม และตัด

 

หลังแก้จมูก : ทรงจมูกเรียวขึ้น สโลปสวย ปลายจมูกยาวและพุ่งขึ้น

 

4. จมูกเบี้ยว จมูกเอียง : ปัญหาจมูกเบี้ยว จมูกเอียง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ที่ทำให้คนต้องมาแก้จมูก ซึ่งสาเหตุการการเกิด และการแก้ไข จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

  • จมูกเบี้ยว จมูกเอียง จากตำแหน่งในการวางซิลิโคนจมูกที่ไม่เหมาะสม ซิลิโคนไม่แนบกับฐานกระดูก ขนาดและรูปทรงของซิลิโคนไม่พอดีกับฐานจมูก หรืออาจเกิดจากการเลาะโพรงเพื่อวางซิลิโคนจมูกที่ไม่สมมาตร ซึ่งกรณีนี้เป็นปัญหาด้านเทคนิคการทำจมูก สามารถแก้ไขได้โดยการเหลาซิลิโคนจมูกให้พอดีกับฐานจมูกมากที่สุด โดยวางซิลิโคนไว้ที่ใต้ชั้นเยื่อหุ้มกระดูก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องในการวางซิลิโคนจมูก ชั้นเยื่อหุ้มกระดูกจะล็อคซิลิโคนให้แนบสนิทกับฐานจมูกของเรา โดยซิลิโคนจมูกที่ใส่เข้าไป จะต้องมีรูปทรงที่เหมาะสม พอดีกับโครงสร้างฐานจมูกเดิมของแต่ละบุคคล

 

ก่อนแก้จมูก : เสริมจมูกมา 4 ปี จมูกเบี้ยว ปลายบาง

 

หลังแก้จมูก : ทรงจมูกสวยเป็นธรรมชาติ รับกับรูปหน้า หมดปัญหาจมูกเบี้ยว

 

ก่อนแก้จมูก : เสริมจมูกมา 5 ปี จมูกเบี้ยว เป็นแท่ง ปลายจมูกเชิด เมื่อนำซิลิโคนจมูกแท่งเก่าออกมา พบว่าเป็นซิลิโคนแบบไม่มีขา ทำให้ปลายจมูกตัด สั้น และมีพังผืดเกาซิลิโคนจำนวนมาก

 

หลังแก้จมูก : จมูกโด่งแบบมีสโลปสวย ปลายยาวและพุ่งขึ้น

 

ซิลิโคนแท่งเก่า ก่อนแก้จมูก เป็นแบบไม่มีขา และมีพังผืดเกาะอยู่เยอะ

 

  • จมูกเบี้ยว จมูกเอียง จากปัญหาโครงสร้างฐานจมูกเดิมที่เบี้ยว คด สำหรับกรณีนี้หากโครงสร้างฐานจมูกเดิมเบี้ยวหรือคดไม่มาก สามารถแก้ไขได้ด้วยการเหลาตกแต่งซิลิโคนจมูกช่วยเพื่อให้ทรงจมูกดูเอียงน้อยลง แต่ในกรณีที่ฐานจมูกเดิมเบี้ยวหรือคดมากจะต้องทำการแก้ไขที่โครงสร้าง โดยเทคนิคการเสริมจมูกแบบเปิด (เสริมจมูก open) โดยจะต้องทำการตอกฐานจมูกเดิมตกแต่งใหม่ให้ได้ทรงจมูกที่ตรง และสวย ซึ่งจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงเท่านั้น

 

เสริมจมูก เทคนิค OPEN ที่ someko เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างจมูกคด

 

หลังเสริมจมูดด้วยเทคนิค OPEN ที่ someko จมูกสโลปสวย หน้าหวาน ละมุน

 

เสริมจมูก เทคนิค OPEN ที่ someko เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างจมูกคด

 

หลังเสริมจมูดด้วยเทคนิค OPEN ที่ someko ปลายจมูกพุ่ง สโลปสวย

 

5. เคยร้อยไหมจมูกมาก่อน และต้องมาแก้จมูกเพราะไม่ได้ทรงตามที่ต้องการ : การร้อยไหมจมูก จะไม่สามารถปรับทรงจมูกให้ได้ตามที่ต้องการ (หากเทียบกับการเสริมจมูก การเสริมจมูกจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เสริมสันจมูก ปรับสโลป และแต่งปลายจมูกได้ทรงจมูกที่สวยกว่า) และต้องร้อยซ้ำ ทุก 6 เดือน - 1 ปี และเคสร้อยไหมจมูกส่วนใหญ่จะมีปัญหาตามมา คือ 

  • เกิดพังผืด ดึงรั้งเนื้อจมูก ทำให้จมูกเสียทรง ทั้งรูจมูกและสันจมูก 
  • เนื้อจมูกเป็นคลื่น เป็นไต  และมีปัญหาจมูกบวม
  • ทรงจมูกไม่โด่ง ปลายไม่สวยตามที่ต้องการ 

ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้มักจะเกิดร่วมกัน และท้ายที่สุดจะต้องมาทำการแก้จมูก ซึ่งเคสที่เคยร้อยไหมจมูกมาแล้วจะถือว่าเป็นเคสแก้จมูก ไม่ใช่เคสเสริมจมูกใหม่ เพราะแพทย์จะต้องทำการดึงไหมที่เคยร้อยมาออกให้หมด และขูดพังผืดออกด้วย

 

ก่อนแก้จมูก : ร้อยไหมจมูกมา 1 ปี ทรงจมูกไม่เปลี่ยน สันจมูกขรุขระ คลำเจอเส้นไหม

 

หลังแก้จมูก : ได้ทรงจมูกตามที่ต้องการ ทั้งความโด่ง สโลป และลักษณะปลายจมูก

 

ไหมจมูก และ พังผืด ที่คุณหมอมิวดึงออกมา

 

เทคนิคการแก้จมูกของหมอมิว someko จากปัญหาร้อยไหมจมูกมาก่อน แล้วทำให้จมูกเสียทรง คือ ต้องทำการดึงเส้นไหมเดิมออก และเลาะเนื้อพังผืดที่เกิดขึ้นออกให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการดึงรั้งของเนื้อจมูก และทำการเสริมซิลิโคนจมูกร่วมกับการใช้เทคนิคพิเศษในการแต่งปลายจมูกเพิ่มเติม เพื่อแต่งทรงจมูกใหม่ให้สวยรับกับรูปหน้า

 

ก่อนแก้จมูก : ร้อยไหมจมูกมา 1 ปี ทรงจมูกไม่เปลี่ยน มีไตแข็งๆที่สันจมูก

 

หลังแก้จมูก : ทรงจมูกสวย หวาน ปลายจมูกที่เคยงุ้ม พุ่งและมนขึ้น 

 

ไหมจมูกที่คุณหมอมิวดึงออกมา

 

6. เคยฉีดซิลิโคนเหลวที่จมูก ฉีดฟิลเลอร์จมูก หรือฉีดสารเหลวอื่นๆที่จมูก : การฉีดซิลิโคนเหลว สารเหลวต่างๆ หรือฟิลเลอร์เข้าไปที่จมูก ในช่วงแรกอาจได้ทรงจมูกที่สวย แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ สารเหลวต่างๆเหล่านี้จะไหลไปอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม ทำให้จมูกเสียทรงในที่สุด เกิดปัญหาจมูกผิดรูป จากจมูกที่เคยโด่ง อาจแบนและกลายเป็นจมูกแบนและใหญ่แทน นอกจากนี้อาจเกิดปัญหาเป็นก้อนแข็ง ผิวตะปุ่มตะป่ำ เกิดพังผืด หรือเกิดปัญหาอักเสบติดเชื้อบริเวณที่ฉีดตามมาได้

 

น้องจี้ นางแบสาวสุดฮอต ในวงการ Instragram (IG: jeejee_s)

เคยฉีดฟิลเลอร์จมูกมาก่อน ตัดสินใจแก้จมูกกับหมอมิว someko

 

ก่อนแก้จมูก : เคยฉีดซิลิโคนเหลว มีปัญหาทรงจมูกเสีย ซิลิโคนไหล

 

เทคนิคการแก้จมูกของหมอมิว someko จากปัญหาจมูกผิดรูป-อักเสบจากซิลิโคนเหลวและสารเหลวต่างๆ คือ ต้องทำการขูดเอาสารเหลวต่างๆเหลานี้ออกให้ได้มากที่สุด โดยต้องรักษาเนื้อเยื่อในส่วนที่ดีเอาไว้ ทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยที่สุด ซึ่งจะต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์สูง และทำการแก้จมูกด้วยการเสริมซิลิโคนจมูกแบบเหลาเองให้ได้ทรงที่สวยรับกับรูปหน้าและพอดีกับโครงสร้างจมูกเดิม

 

ตัวอย่างซิลิโคนเหลว ที่คุณหมอมิว someko ขูดออกมา

ลงทะเบียน รับโปรโมชั่นพิเศษ