CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.

รวมผลงานเสริมคาง คุณหมอมิว

คุณหมอมิว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการปรับรูปหน้า และเสริมคาง

เน้นความสวยแบบเป็นธรรมชาติ 

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

(ปัญหา คางตัด โครงหน้าแข็ง ใบหน้าขาดมิติ)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง หน้าหวานขึ้น ปลายคางมนสวย

(ปัญหา คางตัด โครงหน้าแข็ง ใบหน้าขาดมิติ)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

(ปัญหา คางตัด หน้าสั้น และหน้าดูเหลี่ยม)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง หน้าหวานขึ้น คางยาวได้รูป

(ปัญหา คางตัด หน้าสั้น และหน้าดูเหลี่ยม)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

(ปัญหา คางตัดและคางบุ๋ม ทำให้หน้าสั้น)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวขึ้น คางเรียว ได้สัดส่วน

(ปัญหา คางตัดและคางบุ๋ม ทำให้หน้าสั้น)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

(ปัญหา คางตัด หน้าสั้น ความยาวหน้าไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง รูปหน้ายาวขึ้น คางโค้งมนเป็นธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด หน้าสั้น ความยาวหน้าไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง รูปหน้ายาวขึ้น คางโค้งมนเป็นธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด หน้าสั้น ความยาวหน้าไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าเหลี่ยมและสั้น)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้าหวานขึ้น คางมน ทรงธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าเหลี่ยมและสั้น)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้าหวานขึ้น คางมน ทรงธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าเหลี่ยมและสั้น)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวขึ้น หน้าเรียวขึ้น

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าสั้นและใหญ่)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวเรียว ดูหวานขึ้น รับกับปลายจมูก

(ปัญหา คางสั้น ทำให้หน้าสั้นและกลม)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวเรียว ดูหวานขึ้น รับกับปลายจมูก

(ปัญหา คางสั้น ทำให้หน้าสั้นและกลม)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวเรียว ดูหวานขึ้น รับกับปลายจมูก

(ปัญหา คางสั้น ทำให้หน้าสั้นและกลม)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ปลายคางที่เคยตัด กลมมนมากขึ้น หน้าหวานขึ้น

(ปัญหา ใบหน้ายาวแต่คางตัด ทำให้หน้าดูตัด ไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ปลายคางที่เคยตัด กลมมนมากขึ้น หน้าหวานขึ้น

(ปัญหา ใบหน้ายาวแต่คางตัด ทำให้หน้าดูตัด ไม่ได้สัดส่วน)

 

แก้คาง smooth locking + ตะไบ + ขูดซิลิโคนคาง

หลังเสริมคาง ได้คางทรงสวยธรรมชาติ แบบเดียวกับการฉีดฟิลเลอร์

(ปัญหา ไม่มีคาง แต่เคยแก้ด้วยการฉีดฟิลเลอร์คาง และต้องไปเติม ทุก 10 เดือน)

 

แก้คาง smooth locking + ตะไบ + ขูดซิลิโคนคาง

หลังเสริมคาง ได้คางทรงสวยธรรมชาติ แบบเดียวกับการฉีดฟิลเลอร์

(ปัญหา ไม่มีคาง แต่เคยแก้ด้วยการฉีดฟิลเลอร์คาง และต้องไปเติม ทุก 10 เดือน)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้าได้รูปมากขึ้น คางมนสวย

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าสั้นและดูเหลี่ยม ดูมีเหนียง)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้าได้รูปมากขึ้น คางมนสวย

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าสั้นและดูเหลี่ยม ดูมีเหนียง)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางปลายมน ได้รูป โครงหน้าดูธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าสั้น โครงหน้าตัด)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางปลายมน ได้รูป โครงหน้าดูธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าสั้น โครงหน้าตัด)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางปลายมน ได้รูป โครงหน้าดูยาวแบบธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าไม่มีมิติ)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางปลายมน ได้รูป โครงหน้าดูยาวแบบธรรมชาติ

(ปัญหา คางตัด ทำให้หน้าไม่มีมิติ)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น รูปหน้าสวยหวานมากขึ้น

(ปัญหา คางมนแต่สั้น ทำให้หน้าไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น รูปหน้าสวยหวานมากขึ้น

(ปัญหา คางมนแต่สั้น ทำให้หน้าไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวทรงสวย ปลายคางรับกับปลายจมูก

(ปัญหา คางผลุบ และคางถอย ทำให้หน้ากลม ดูมีเหนียง)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวทรงสวย ปลายคางรับกับปลายจมูก

(ปัญหา คางผลุบ และคางถอย ทำให้หน้ากลม ดูมีเหนียง)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวปลายมนขึ้นแบบผู้ชาย ใบหน้าได้รูป

(ปัญหา คางทู่ คางตัด ทำให้หน้าดูสั้น)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวปลายมนขึ้นแบบผู้ชาย ใบหน้าได้รูป

(ปัญหา คางทู่ คางตัด ทำให้หน้าดูสั้น)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง รูปหน้ายาวได้สัดส่วนมากขึ้น ปลายคางโค้งมนสวย

(ปัญหา คางสั้น หน้ากลม)

 

เสริมคาง smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ปลายคางมนสวย ทำให้ใบหน้ามีมิติ

(ปัญหา คางถอยนิดหน่อย ปลายคางไม่มี)

 

เสริมคางกับคุณหมอมิว Someko

คางสวย เป็นธรรมชาติ เหลาซิลิโคนเคสต่อเคส

เทคนิค smooth locking ซ่อนแผล เนียน สวย

ลงทะเบียน รับโปรโมชั่นพิเศษ