CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.

รวมผลงานเสริมคาง คุณหมอมน

คุณหมอมน ศัลยแพทย์พลาสติก

เชี่ยวชาญด้านการเสริมคาง 

เทคนิค smooth locking 

คางสวย เนียน เป็นธรรมชาติ

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางตัด)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางตัด)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง หน้ายาวขึ้น ได้สัดส่วน ปลายคางมนรับกับปลายจมูก

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางตัด)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางตัด หน้าแข็งเหมือนโครงหน้าผู้ชาย)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้าหวานขึ้น หน้ายาวขึ้น มั่นใจมากขึ้น

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางตัด หน้าแข็งเหมือนโครงหน้าผู้ชาย)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

(ปัญหาเดิม :  ปลายคางตัด ขาดความละมุน)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้าได้รูป ดูหวานขึ้น ปลายคางมนสวย

(ปัญหาเดิม :  ปลายคางตัด ขาดความละมุน)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

(ปัญหาเดิม :  คางตัดและตั้น ทำให้หน้าดุ)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้าได้รูปมากขึ้น หวานขึ้น

(ปัญหาเดิม :  คางตัดและตั้น ทำให้หน้าดุ)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น ไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง หน้ายาวขึ้น ปลายคางสวยรับกับปลายจมูก

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น ไม่ได้สัดส่วน)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวได้สัดส่วนมากขึ้น หน้าเรียวขึ้น 

(ปัญหาเดิม : คางถอย ทำให้หน้ากลม และดูมีเหนียง)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวได้สัดส่วนมากขึ้น หน้าเรียวขึ้น 

(ปัญหาเดิม : คางถอย ทำให้หน้ากลม และดูมีเหนียง)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง ใบหน้ายาวได้สัดส่วนมากขึ้น มั่นใจมากขึ้น 

(ปัญหาเดิม : คางถอย หน้ากลม)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น ใบหน้าได้สัดส่วน สวยหวานขึ้น

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางสั้น ดูมีเหนียงตลอดเวลา)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น ใบหน้าได้สัดส่วน สวยหวานขึ้น

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางสั้น ดูมีเหนียงตลอดเวลา)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น ใบหน้าได้สัดส่วน สวยหวานขึ้น

(ปัญหาเดิม : หน้าสั้น คางสั้น ดูมีเหนียงตลอดเวลา)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น โครงหน้าหวานละมุนขึ้น

(ปัญหาเดิม : คางตัด หน้าดูเหลี่ยม ใบหน้าแข็ง)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น โครงหน้าหวานละมุนขึ้น

(ปัญหาเดิม : คางตัด หน้าดูเหลี่ยม ใบหน้าแข็ง)

 

เสริมคาง เทคนิค smooth locking + ตะไบ

หลังเสริมคาง คางยาวขึ้น โครงหน้าหวานละมุนขึ้น

(ปัญหาเดิม : คางตัด หน้าดูเหลี่ยม ใบหน้าแข็ง)

 

เสริมคางหมอมน someko เทคนิค smooth locking

ซิลิโคนเหลาใหม่ แบบเคสต่อเคส

ซ่อนแผลใน คางสวย เนียน ธรรมชาติ

"ไร้ร้อยต่อ ไม่เลื่อน ไม่ย้อย"

ลงทะเบียน รับโปรโมชั่นพิเศษ